A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Комунальний заклад "Князегригорівський ліцей" Великолепетиської селищної ради Каховського району Херсонської області

Положення Про порядок визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічних працівників

 

СХВАЛЕНО                                                                                                  ЗАТВЕРДЖУЮ

Протокол засідання педагогічної ради                                Директор Князегригорівського

Князегригорівського закладу ЗСО І-ІІІ ступенів                       закладу ЗСО І-ІІІ ступенів

«04»  січня     2022 р.                                                                                             Мітяєва Н.І.

№  1                                                                                                              «04» січня  2022 р.

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок визнання результатів

підвищення кваліфікації педагогічних працівників

Князегригорівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів

 

І. Загальні положення

1. Положення про порядок визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічних працівників Князегригорівського закладу ЗСО І-ІІІ ступенів розроблено у відповідності до Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників зі змінами (постанови Кабінету Міністрів України № 800 від 21.08.2019 р. та №1133 від 27.12.2019 р.), Листа МОН № 1/9-141 від 04.03.20 року «Щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти» та визначає порядок підвищення кваліфікації педагогічних працівників Князегригорівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів (далі педагогів) та його визнання педрадою у міжатестаційний період.

2. Метою підвищення кваліфікації педагогів є вдосконалення професійної підготовки шляхом поглиблення і розширення їх професійних знань, умінь і навичок відповідно до державної політики у галузі освіти та забезпечення якості освіти.

 3. Основні завдання підвищення кваліфікації педагогів:

 - удосконалення раніше набутих та/або набуття нових компетентностей у межах професійної діяльності або галузі знань з урахуванням вимог відповідного професійного стандарту (у разі його наявності);

- розвиток інноваційного мислення, творчої ініціативи;

- освоєння сучасних інноваційних технологій реалізації змісту навчання, що передбачає його диференціацію, індивідуалізацію, запровадження дистанційних технологій навчання;

- набуття особою досвіду виконання додаткових завдань та обов’язків у межах спеціальності та/або професії, та/або займаної посади;

 - формування та розвиток цифрової, управлінської, комунікаційної, медійної, інклюзивної, мовленнєвої компетентностей тощо.

 4. Основними принципами підвищення кваліфікації є:

– компетентнісний, діяльнісний та особистісно орієнтований підхід;

– науковість, системність, інноваційність;

– індивідуалізація та диференціація (урахування специфіки освітніх потреб різних категорій працівників);

- самоорганізація і самоконтроль.

ІІ. Порядок підвищення кваліфікації

5. Підвищення кваліфікації педагогів закладу відбувається відповідно до річного плану підвищення кваліфікації педагогічних працівників Князегригорівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів. Протягом року педагогічна рада вносить зміни та уточнення до річного плану підвищення кваліфікації.

6. Князегригорівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів здійснює короткострокове підвищення кваліфікації педагогів, яке забезпечує шляхом участі їх у методичних заходах з урахуванням видів діяльності згідно додатка 1.

 7. Підвищення кваліфікації педагогів через їх участь у семінарах-практикумах, майстер-класах, тренінгах тощо згідно річного плану закладу здійснюється за темами, схваленими науково-методичною радою закладу та затвердженими відповідним наказом.

8. Обсяг (тривалість) такого підвищення кваліфікації визначається відповідно до його фактичної тривалості в годинах ( 1/3 – теорія, 2/3 – практика), але не менше ніж 3 годин за методичний захід та не більше 10 годин на рік. Розподіл годин з урахуванням видів діяльності подано в додатку 1.

 9. Участь у методичних заходах поза річним планом підвищення кваліфікації педагогічних працівників Князегригорівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів в обов’язковому порядку погоджується з адміністрацією закладу.

10. Кожен педагог складає Індивідуальний план підвищення кваліфікації на поточний рік і несе відповідальність за достовірність поданої інформації, самостійно контролює власний графік підвищення кваліфікації.

ІІІ. Порядок визнання результатів підвищення кваліфікації педагогів

11. Результати підвищення кваліфікації у суб’єктів підвищення кваліфікації, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою, не потребують окремого визнання чи підтвердження: Херсонська академія неперервної освіти, Центр післядипломної освіти Херсонського державного університету, освітній проєкт «На урок», «Всеосвіта», платформа «Prometheus», а також інші суб’єкти підвищення кваліфікації, які повинні мати КВЕД 85.59 або 85.60. На сайті суб’єкта ПК повинні бути розміщені програми підвищення кваліфікації. Програма ПК затверджується суб’єктом підвищення кваліфікації та повинна містити інформацію про її розробника (розробників), найменування, мету, напрям, зміст, обсяг (тривалість), що встановлюється в годинах та/або в кредитах ЄКТС, форму (форми) підвищення кваліфікації, перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться (загальні, фахові тощо)

12. Результати підвищення кваліфікації інших суб’єктів підвищення кваліфікації, що працюють за видом діяльності, який не підлягає ліцензуванню, визнаються рішенням педагогічної ради закладу (не більше 10 годин за рік). Педагог протягом одного місяця після завершення підвищення кваліфікації подає до педагогічної ради закладу клопотання про визнання результатів підвищення кваліфікації та документ про проходження підвищення кваліфікації для перевірки на достовірність.

 13. У разі невизнання результатів підвищення кваліфікації педагогічна рада може надати рекомендації педагогу щодо повторного підвищення кваліфікації у інших суб’єктів підвищення кваліфікації та/або прийняти рішення щодо неможливості подальшого включення такого суб’єкта підвищення кваліфікації до плану підвищення кваліфікації закладу до вжиття ним дієвих заходів з підвищення якості надання освітніх послуг.

14. У разі підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти (самоосвіти) учитель-методист подає для оцінки науково-методичною радою закладу творчу роботу (матеріали методичного забезпечення освітнього процесу, навчальна програма, підручник, посібник, методичні рекомендації, методична розробка, збірник вправ, задач, текстів тощо). За результатами рішення методичної ради закладу педагог подає клопотання до педагогічної ради про зарахування підвищення кваліфікації шляхом самоосвіти. Результат підвищення кваліфікації визнається та затверджується педагогічною радою закладу у грудні поточного року.

15. Методичні матеріали, дослідницькі, пошукові та творчі роботи,  підготовлені до участі у педагогічних та учнівських конкурсах, всеукраїнських акціях із отриманням дипломів І, ІІ, ІІІ ступенів обласного та всеукраїнського рівня, виставках, педагог подає для оцінки методичною радою закладу. За результатами рішення методичної ради педагог подає клопотання до педагогічної ради про зарахування підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти. Результат підвищення кваліфікації визнається та затверджується педагогічною радою закладу у грудні поточного року.

ІV. Фінансування підвищення кваліфікації

16. Фінансування підвищення кваліфікації в обсязі, встановленому законодавством, і відповідно до плану підвищення кваліфікації, здійснюється в межах кошторису закладу та інших джерел, не заборонених законодавством України.

17. Самостійне фінансування підвищення кваліфікації здійснюється педагогами, які проходять підвищення кваліфікації поза межами плану підвищення кваліфікації закладу.

 

Додаток 1.

Розподіл годин за участь у методичних

 заходах з урахуванням видів діяльності

 

Підготовка та проведення педагогічним працівником семінару-практикуму, майстер-класу, тренінгу тощо

3 години

Участь педагогічного працівника у методичному заході з практичною частиною

3 години

Виступ на педагогічній раді, науково-практичній конференції, педагогічних читаннях тощо

3 години

Узагальнення досвіду вчителя у ході атестації (присвоєння/підтвердження) педагогічного звання «учитель-методист» - за наявності творчої роботи

3 години

Дослідницькі, пошукові та творчі роботи,  підготовлені до участі у педагогічних та учнівських конкурсах, всеукраїнських акціях із отриманням дипломів І, ІІ, ІІІ ступенів обласного та всеукраїнського рівня

5-10 годин

 

Наказ № 11  від «04» січня 2022 р «Про затвердження Положення про  порядок визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічних працівників Князегригорівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів Великолепетиської селищної ради»

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Чи задоволені ви діяльністю Князегригорівського закладу ЗСО?

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень