A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Комунальний заклад "Князегригорівський ліцей" Великолепетиської селищної ради Каховського району Херсонської області

Положення про педагогічну раду

СХВАЛЕНО

Протокол засідання педагогічної ради Князегригорівського закладу ЗСО І-ІІІ ступенів

« 09 » жовтня 2020 р.

№ 10

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Князегригорівського

 закладу ЗСО І-ІІІ ступенів

Мітяєва Н.І.

«09» жовтня 2020 р.

 

 

 

 

 

 

 

Положення про педагогічну раду

Князегригорівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів

Великолепетиської  районної ради Херсонської області

 

1.   Загальні положення

1.1. Педагогічна рада є дорадчим органом, створеним для вирішення основних питань діяльності навчального закладу.

1.2. Педагогічна рада в своїй діяльності керується Законом України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VІІІ (набрав чинності 28.09.2017), Закону України «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 № 651-ХІV (Із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 764-IX від 13.07.2020}), Статуту комунального закладу «Князегригорівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів» Великолепетиської районної ради Херсонської області, затвердженим рішенням ХLІ сесії сьомого скликання від 21.11.2018 року № 508 Великолепетиської  районної ради Херсонської області.

 

2. Порядок створення педагогічної ради

2.1.  Педагогічна рада створюється наказом директора навчального закладу.

2.2.  До складу педагогічної ради входить весь педагогічний колектив закладу освіти.

2.3.  Головою педагогічної ради є директор, а за його відсутності – виконуючий обовязки директора закладу.

2.4. Діловодство педагогічної ради веде секретар, обраний з членів педагогічної ради терміном на один навчальний рік.

 

3. Повноваження педагогічної ради

3.1. Педагогічна рада розглядає питання:

- схвалює стратегію розвитку закладу освіти та річний план роботи;

- схвалює освітню  програму закладу, зміни до неї та оцінює результати її виконання;

- схвалює правила внутрішнього розпорядку, положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти;

- приймає рішення щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;

- приймає рішення щодо переведення учнів на наступний рік навчання, їх відрахування, притягнення до відповідальності за невиконання обов’язків, а також щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів та інших учасників освітнього процесу;

- розглядає питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, професійної майстерності, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, формує та затверджує річний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

- приймає рішення щодо визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічного працівника, отриманих ним поза закладами освіти, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою; затверджує результати підвищення кваліфікації суб’єктів підвищення кваліфікації, що працюють за видом діяльності, який не підлягає ліцензуванню;

- приймає рішення щодо впровадження в освітній процес педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

- може ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту, громадської акредитації, зовнішнього моніторингу якості освіти та/або освітньої діяльності закладу загальної середньої освіти;

Педагогічна рада за необхідності  розглядає інші питання, віднесені законом та статутом закладу освіти до її повноважень.

 

4.  Регламент роботи педагогічної ради

4.1. Педагогічна рада проводить засідання згідно з планом роботи на рік, який затверджується на педраді й підписується директором навчального закладу.

4.2.Кількість засідань педагогічної ради визначається їхньою доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік. Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання освітнього процесу. Дату проведення визначає адміністрація навчального закладу

4.3. Порядок денний заздалегідь оприлюднюється. Для підготовки видається наказ, розробляється робочий план, визначаються обовязки.

4.4. Напередодні педагогічної ради секретар оповіщає всіх членів, до початку засідання перевіряє їх присутність, з'ясовує причини відсутності, веде книгу протоколів педагогічних рад, стежить за виконанням ухвалених рішень.

4.5. Голова педагогічної ради повинен:

- здійснювати контроль за ходом підготовки до педагогічної ради;

- під час проведення педагогічної ради оголосити порядок денний та затвердити його відкритим голосуванням;

- запропонувати та ухвалити регламент роботи засідання;

- надати слово для інформування рішень попередньої педради;

- підбити підсумки обговорення проблеми;

- ознайомити колектив із проектом рішень;

- повідомити тему наступного засідання педагогічної ради;

- здійснювати контроль за виконанням рішень попередньої педагогічної ради.

4.6. Учасники педагогічної ради повинні:

- дотримуватись регламенту;

- формулювати думки та пропозиції чітко і стисло;

- уважно слухати, не перебивати тих, хто виступає;

- поважати думки інших;

- не допускати негативних емоційних сплесків;

- критикувати конструктивно, вносити коректні і реальні пропозиції.

4.5. Усі засідання педагогічної ради правомірні, якщо в них беруть участь дві третини її складу за списком.

4.6. Участь членів педагогічної ради в засіданні обов'язкова. Кожний член педагогічної ради зобов'язаний брати активну участь у роботі, своєчасно й точно виконувати покладені на нього доручення.

 

5.  Виконання рішень педагогічної ради

5.1.  Рішення педагогічної ради, прийняті в межах її повноважень, вводяться в дію наказами керівника закладу освіти та є обов’язковими до виконання всіма учасниками освітнього процесу. Рішення педагогічної ради повинно бути обгрунтованим, своєчасно прийнятим, забезпечувати аргументованість, бути чітким, лаконічним, адресованим конкретному вчителеві чи групі вчителів у закладі освіти та передбачати строки виконання.

5.2. Рішення педагогічної ради набирають сили після затвердження їх директором і є обов'язковим для всіх працівників і студентів навчального закладу.

5.3. Голова педагогічної ради проводить систематичну перевірку виконання прийнятих рішень і підсумки перевірки ставить на обговорення педагогічної ради.

 

6. Документація педагогічної ради

6.1. Засідання педагогічної ради оформлюється протокольно. У протоколі фіксуються хід обговорення питань, що виносяться на педагогічну раду, пропозиції та зауваження членів педради. Протоколи підписуються головою та секретарем педагогічної ради. Усі матеріали, що відображають проведення педагогічної ради, зберігаються в окремій теці.

6.2. Нумерація протоколів ведеться від початку календарного року.

6.3. Книга протоколів педагогічної ради навчального закладу входить у номенклатуру справ, збергіається постійно в навчальному закладі й передається актом.

6.4. Книга протоколів педагогічної ради пронумерована, прошнурована, скріплюється підписом директора закладу  та печаткою навчального закладу. 

 

            Наказ по основній діяльності № 100 від 12.10.2020 «Про затвердження Положення про педагогічну раду Князегригорівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Великолепетиської  районної ради Херсонської області»

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Чи задоволені ви діяльністю Князегригорівського закладу ЗСО?

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень